Možnosti investování

Každý investor má v našem systému, v oddělení „Pro Investory“, založen individuální účet, na kterém kdykoliv vidí aktuální hodnotu svojí investice, dosažený zisk připravený k výplatě, i jakou celkovou částku by získal, kdyby požádal o vyplacení svých vkladů.

Prostřednictvím online účtu může kdykoliv nakupovat a prodávat další dluhopisy, anebo požádat o výplatu zisku, sledovat historii svých investic, a požádat o zaslání elektronických výkazů na e-mailovou adresu.

Dluhopisy
 • Pravidelný měsíční výnos 2.88%.
 • Vstupní poplatek 0%, žádné skryté poplatky.
 • Výplata zisku měsíčně.
 • Zisk může být vyplácen i v hotovosti.
 • Listinná forma s ochrannými prvky, chráníme vaši investici.

Investice do dluhopisů s pravidelným měsíčním výnosem 2.88%

Korporátní dluhopisy PREMIALIS – jistota pro ty, kdo chtějí mít pravidelný měsíční příjem.

Našim investorům garantujeme likviditu dluhopisu v libovolný moment. Dluhopisy vykupujeme zpět za nominální hodnotu do 10 dnů od vyžádání, za poplatek můžete mít peníze na svém účtu už do jedné hodiny!

Rychlý zpětný odkup – v případě že budete rychle potřebovat peníze, odkoupíme Váš dluhopis kdykoliv zpět
Nízký nominál 5.000 Kč, můžete začít vydělávat i s malým kapitálem
Každodenní online informace o hodnotě vaší investice v sekci investorů
Vyplácený zisk nedaníte, srážkovou daň odvádíme finančnímu úřadu my
Podmínky investování do dluhopisů «Premialis»
Minimální věk 18 let
Uzavření Smlouvy o úpisu dluhopisů
Minimální investice 5.000 Kč
Maximální investice 3.000.000 Kč (ekvivalent 125.000 EUR)
Minimální délka investice 90 dnů (ochranná lhůta)
Expresní výplata investice do 1 hodiny (s poplatkem)

Nejvýhodnější investice – našim investorům garantujeme likviditu dluhopisu v libovolný moment. Dluhopisy vykupujeme zpět za nominální hodnotu do 10 dnů od vyžádání, za poplatek můžete mít peníze na svém účtu už do jedné hodiny!

Máte zájem o investici
do dluhopisů?

Investujte do dluhopisů a vydělávejte díky unikátní burzovní strategii

Investiční platforma PREMIALIS využívá investiční strategii, založenou na unikátních algoritmech v kombinaci s robotickým i managerským řízením obchodů s jediným cílem – maximální dosažitelný zisk.
Díky využití unikátní strategie i vlastních tajných algoritmů dosahujeme maximálního možného zisku, o strategii podrobněji.

Díky mnohaleté historii obchodování na burzách a mimořádné reputaci nám byl přidělen souhlas k využívání páky až 2000:1.

Pouze několik desítek firem z celého světa se může pochlubit takovými výsledky, že jim burzy umožňují obchodovat s pákou až 1:2000. My jsme jedna z takových firem.

Investujte do nadstandartních ekologických dluhopisů

Skrze společnost Premialis můžete nyní investovat do perspektivní, ekologické technologie likvidace odpadů spojené s výrobou elektrické energie. Zajišťujeme financování inovativního patentového řešení, uplatnitelného napříč širokým spektrem průmyslové, zemědělské a další činnosti.

Novou technologii můžete podpořit částkou začínající na pouhých 5 000 korunách, přičemž horní hranice vaší investice je až 3 000 000 Kč.

Výhody tohoto řešení likvidace odpadů

Zařízení na likvidaci odpadů pracuje na bázi katalytické mineralizace. Jedná se o proces, při němž je organický odpad přetvářen v minerální látky při nižších teplotách (<520 °C). Plyny uvolněné během tohoto procesu jsou katalyticky čištěny a zpětně slouží ke generaci další tepelné a elektrické energie.

 • Vzhledem k nižším teplotám celého procesu při něm nedochází k uvolňování škodlivin (NO2, furany, CO a další látky).
 • Odpad je katalytickou mineralizací zredukován o celých 80-99%, čímž se drasticky zmenšují prostory i náklady k jeho skladování.
 • Jak již bylo řečeno, při likvidaci odpadu vzniká tepelná a elektrická energie, kterou lze dále efektivně využívat.
 • Zařízení má velice nízké provozní i energetické náklady.
 • Zařízení má modulární strukturu a lze jej využít k likvidaci mnoha různých druhů odpadů.
 • Zařízení je velice kompaktní s nižšími prostorovými nároky oproti ostatním technologiím (např. pyrolýza či plazma).
 • Zařízení produkuje čisté emise (pouze CO2 a vodní páru).

Proces katalytické mineralizace podrobněji

 • Po prvotní separaci a nadrcení je odpad přepraven do zásobníku reakční komory, odkud gravitačně putuje do komory samé.
 • Jakmile je zařízení nastartováno, reakční komora se začne zahřívat plynovými hořáky. Odpad je nejprve zahříváním vysušen a poté při vyšších teplotách mineralizován.
 • Objem a hmotnost odpadu se tímto procesem zmenší 20x až 100x podle povahy odpadu. Výsledným produktem je minerální prášek, který je přemístěn do sběrného kontejneru.
 • Po ukončení mineralizace pak následuje proces čištění plynů. Ty přechází skrze vysokoteplotní filtry do katalytického reaktoru, kde dojde k jejich okysličení, zahřátí a rozkladu plynných uhlovodíků na H2O a CO2.
 • Část zahřátého plynu (cca 5%) se vrací do reakční komory, kterou dále zahřívá místo původních plynových hořáků.
 • Zbytek plynu putuje buď do výměníku tepla či do generátoru elektrické energie, odkud přechází do katalytického reaktoru a reverzního oxidačního zařízení, kde dojde k jeho dočištění.
 • Zpět do ovzduší je po čištění vypouštěna pouze vodní pára a CO2.

Minerální prášek vzniklý katalytickou mineralizací lze vyvážet na běžné skládky. Dá se ale využít i jako příměs do betonu či podkladový materiál ve stavebnictví.

Kde se již tato technologie uplatnila?

Katalytická mineralizace již byla úspěšně aplikována v řadě podniků po celém světě, včetně tepelných elektráren, automobilek, kalových čistíren a dalších firem podnikajících v odpadovém hospodářství.

Níže si můžete prohlédnout některé z úspěšných instalací zařízení na katalytickou mineralizaci.

Město Kolobrzeg – Polsko

Volvo – Švédsko

Závod Gotec – Polsko

Areál odpadového hospodářství Sereď – Slovensko

Naši partneři

Vlastníkem patentu na toto technologické řešení a zároveň naším partnerem je společnost Infra Waste. Dalšími partnery projektu jsou společnost Globe Environmental Technologies a společnost ICS.

ICS

Globe Environment Technologies

Infra Waste

Proč se stát partnerem «Premialis»?

Garantujeme okamžitou dostupnost investovaných peněz
Kdykoliv budete svoje peníze potřebovat zpět, rychle vám je vyplatíme. Jako jediní v ČR garantujeme i okamžitý zpětný výkup dluhopisů.
Váš vklad můžeme vyplatit třeba za hodinu
Standardně vyplácíme vklady a vykupujeme dluhopisy do dvou týdnů, ale v případě potřeby
můžeme Vaši investici vyplatit takřka okamžitě - do jedné hodiny.
Investovat můžete už od 5.000 Kč
Pokud chcete začít investovat, ale máte strach riskovat velkou částku, nebo chcete ze začátku získat zkušenosti z investování, nemusíte investovat velké peníze. Stačí pouze 5000 korun.
Naše výsledky mluví samy za sebe
Členové našeho týmu mají mnohaleté zkušenosti v oboru financí, které jsme vtělili do unikátního systému PREMIALIS.
Plánované projekty

Kontakt

Tel: +420 777 984 211

Email: info@premial.cz

Sídlo: Václavské náměstí 808/66, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 06890083

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka C 290798