Možnosti investování

Každý investor má v našem systému, v oddělení „Pro Investory“, založen individuální účet, na kterém kdykoliv vidí aktuální hodnotu svojí investice, dosažený zisk připravený k výplatě, i jakou celkovou částku by získal, kdyby požádal o vyplacení svých vkladů.

Prostřednictvím online účtu může kdykoliv nakupovat a prodávat další dluhopisy, anebo požádat o výplatu zisku, sledovat historii svých investic, a požádat o zaslání elektronických výkazů na e-mailovou adresu.

Dluhopisy
 • Pravidelný měsíční výnos 2.88%.
 • Vstupní poplatek 0%, žádné skryté poplatky.
 • Výplata zisku měsíčně.
 • Zisk může být vyplácen i v hotovosti.
 • Listinná forma s ochrannými prvky, chráníme vaši investici.

Investice do dluhopisů s pravidelným měsíčním výnosem 2.88%

Korporátní dluhopisy PREMIALIS – jistota pro ty, kdo chtějí mít pravidelný měsíční příjem.

Našim investorům garantujeme likviditu dluhopisu v libovolný moment. Dluhopisy vykupujeme zpět za nominální hodnotu do 10 dnů od vyžádání, za poplatek můžete mít peníze na svém účtu už do jedné hodiny!

Schválený prospekt nelze chápat jako potvrzení cenných papírů, které jsou nabízeny nebo přijaty k obchodování na regulovaném trhu.

Doporučujeme potenciálním investorům, aby si přečetli prospekt, nežli učiní investiční rozhodnutí. Je nutné plně pochopit potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do cenných papírů.

Rychlý zpětný odkup – v případě že budete rychle potřebovat peníze, odkoupíme Váš dluhopis kdykoliv zpět
Nízký nominál 5.000 Kč, můžete začít vydělávat i s malým kapitálem
Každodenní online informace o hodnotě vaší investice v sekci investorů
Vyplácený zisk nedaníte, srážkovou daň odvádíme finančnímu úřadu my
Podmínky investování do dluhopisů «Premialis»
Minimální věk 18 let
Uzavření Smlouvy o úpisu dluhopisů
Minimální investice 5.000 Kč
Maximální investice 3.000.000 Kč (ekvivalent 125.000 EUR)
Minimální délka investice 90 dnů (ochranná lhůta)
Expresní výplata investice do 1 hodiny (s poplatkem)

Nejvýhodnější investice – našim investorům garantujeme likviditu dluhopisu v libovolný moment. Dluhopisy vykupujeme zpět za nominální hodnotu do 10 dnů od vyžádání, za poplatek můžete mít peníze na svém účtu už do jedné hodiny!

Máte zájem o investici
do dluhopisů?

Investujte do dluhopisů a vydělávejte díky unikátní burzovní strategii

Investiční platforma PREMIALIS využívá investiční strategii, založenou na unikátních algoritmech v kombinaci s robotickým i managerským řízením obchodů s jediným cílem – maximální dosažitelný zisk.
Díky využití unikátní strategie i vlastních tajných algoritmů dosahujeme maximálního možného zisku, o strategii podrobněji.

Díky mnohaleté historii obchodování na burzách a mimořádné reputaci nám byl přidělen souhlas k využívání páky až 2000:1.

Pouze několik desítek firem z celého světa se může pochlubit takovými výsledky, že jim burzy umožňují obchodovat s pákou až 1:2000. My jsme jedna z takových firem.

Investujte do nadstandartních ekologických dluhopisů

Skrze společnost Premialis můžete nyní investovat do perspektivní, ekologické technologie likvidace odpadů spojené s výrobou elektrické energie. Zajišťujeme financování inovativního patentového řešení, uplatnitelného napříč širokým spektrem průmyslové, zemědělské a další činnosti.

Novou technologii můžete podpořit částkou začínající na pouhých 5 000 korunách, přičemž horní hranice vaší investice je až 3 000 000 Kč.

Výhody tohoto řešení likvidace odpadů

Zařízení na likvidaci odpadů pracuje na bázi katalytické mineralizace. Jedná se o proces, při němž je organický odpad přetvářen v minerální látky při nižších teplotách (<520 °C). Plyny uvolněné během tohoto procesu jsou katalyticky čištěny a zpětně slouží ke generaci další tepelné a elektrické energie.

 • Vzhledem k nižším teplotám celého procesu při něm nedochází k uvolňování škodlivin (NO2, furany, CO a další látky).
 • Odpad je katalytickou mineralizací zredukován o celých 80-99%, čímž se drasticky zmenšují prostory i náklady k jeho skladování.
 • Jak již bylo řečeno, při likvidaci odpadu vzniká tepelná a elektrická energie, kterou lze dále efektivně využívat.
 • Zařízení má velice nízké provozní i energetické náklady.
 • Zařízení má modulární strukturu a lze jej využít k likvidaci mnoha různých druhů odpadů.
 • Zařízení je velice kompaktní s nižšími prostorovými nároky oproti ostatním technologiím (např. pyrolýza či plazma).
 • Zařízení produkuje čisté emise (pouze CO2 a vodní páru).

Proces katalytické mineralizace podrobněji

 • Po prvotní separaci a nadrcení je odpad přepraven do zásobníku reakční komory, odkud gravitačně putuje do komory samé.
 • Jakmile je zařízení nastartováno, reakční komora se začne zahřívat plynovými hořáky. Odpad je nejprve zahříváním vysušen a poté při vyšších teplotách mineralizován.
 • Objem a hmotnost odpadu se tímto procesem zmenší 20x až 100x podle povahy odpadu. Výsledným produktem je minerální prášek, který je přemístěn do sběrného kontejneru.
 • Po ukončení mineralizace pak následuje proces čištění plynů. Ty přechází skrze vysokoteplotní filtry do katalytického reaktoru, kde dojde k jejich okysličení, zahřátí a rozkladu plynných uhlovodíků na H2O a CO2.
 • Část zahřátého plynu (cca 5%) se vrací do reakční komory, kterou dále zahřívá místo původních plynových hořáků.
 • Zbytek plynu putuje buď do výměníku tepla či do generátoru elektrické energie, odkud přechází do katalytického reaktoru a reverzního oxidačního zařízení, kde dojde k jeho dočištění.
 • Zpět do ovzduší je po čištění vypouštěna pouze vodní pára a CO2.

Minerální prášek vzniklý katalytickou mineralizací lze vyvážet na běžné skládky. Dá se ale využít i jako příměs do betonu či podkladový materiál ve stavebnictví.

Kde se již tato technologie uplatnila?

Katalytická mineralizace již byla úspěšně aplikována v řadě podniků po celém světě, včetně tepelných elektráren, automobilek, kalových čistíren a dalších firem podnikajících v odpadovém hospodářství.

Níže si můžete prohlédnout některé z úspěšných instalací zařízení na katalytickou mineralizaci.

Město Kolobrzeg – Polsko

Volvo – Švédsko

Závod Gotec – Polsko

Areál odpadového hospodářství Sereď – Slovensko

Naši partneři

Vlastníkem patentu na toto technologické řešení a zároveň naším partnerem je společnost Infra Waste. Dalšími partnery projektu jsou společnost Globe Environmental Technologies a společnost ICS.

ICS

Globe Environment Technologies

Infra Waste

Proč se stát partnerem «Premialis»?

Garantujeme okamžitou dostupnost investovaných peněz
Kdykoliv budete svoje peníze potřebovat zpět, rychle vám je vyplatíme. Jako jediní v ČR garantujeme i okamžitý zpětný výkup dluhopisů.
Váš vklad můžeme vyplatit třeba za hodinu
Standardně vyplácíme vklady a vykupujeme dluhopisy do dvou týdnů, ale v případě potřeby
můžeme Vaši investici vyplatit takřka okamžitě - do jedné hodiny.
Investovat můžete už od 5.000 Kč
Pokud chcete začít investovat, ale máte strach riskovat velkou částku, nebo chcete ze začátku získat zkušenosti z investování, nemusíte investovat velké peníze. Stačí pouze 5000 korun.
Naše výsledky mluví samy za sebe
Členové našeho týmu mají mnohaleté zkušenosti v oboru financí, které jsme vtělili do unikátního systému PREMIALIS.
Jsme registrováni u České národní banky
A musíme tudíž splňovat řadu podmínek a standardů, včetně řádného zabezpečení investic
a transparentnosti.
Plánované projekty

Kontakt

Tel: +420 777 984 211

Email: info@premial.cz

Sídlo: Václavské náměstí 808/66, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 06890083

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka C 290798