Název souboru Odkaz
Oznámení o přidělení LEI Stáhnout / Otevřít
Emisní podmínky dluhopisů Stáhnout / Otevřít
Informace o zpracování osobních údajů Stáhnout / Otevřít
Smlouva o úpisu dluhopisů Stáhnout / Otevřít
Výpis z obchodního rejstříku Stáhnout / Otevřít
Vzor dluhopis Stáhnout / Otevřít
Oznámení o přidělení ISIN Stáhnout / Otevřít
Účetní závěrka za rok 2019 Stáhnout / Otevřít
Účetní závěrka za rok 2018 Stáhnout / Otevřít
Výkaz zisku a ztrát ke dni 31.12.2019 Stáhnout / Otevřít
Rozvaha ke dni 31.12.2019 Stáhnout / Otevřít
Výkaz zisku a ztrát ke dni 31.12.2018 Stáhnout / Otevřít
Rozvaha ke dni 31.12.2018 Stáhnout / Otevřít

Unijní prospekt pro růst 2030

Název souboru Odkaz
Oznámení o přidělení LEI Stáhnout / Otevřít
Audit 2019 Stáhnout / Otevřít
Unijní prospekt pro růst 2030 Stáhnout / Otevřít

INVESTICE DO DLUHOPISŮ – PROPAGAČNÍ SDĚLENÍ

Dluhopisy
  • Pravidelný měsíční výnos.
  • Vstupní poplatek 0%, žádné skryté poplatky.
  • Výplata zisku měsíčně.
  • Zisk může být vyplácen i v hotovosti.
  • Listinná forma s ochrannými prvky, chráníme vaši investici.

Investice do dluhopisů s pravidelným měsíčním výnosem

Korporátní dluhopisy PREMIALIS – jistota pro ty, kdo chtějí mít pravidelný měsíční příjem.

Našim investorům garantujeme likviditu dluhopisu v libovolný moment. Dluhopisy vykupujeme zpět za nominální hodnotu do 10 dnů od vyžádání, za poplatek můžete mít peníze na svém účtu už do jedné hodiny!

Schválený prospekt nelze chápat jako potvrzení cenných papírů, které jsou nabízeny nebo přijaty k obchodování na regulovaném trhu.

Doporučujeme potenciálním investorům, aby si přečetli prospekt, nežli učiní investiční rozhodnutí. Je nutné plně pochopit potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do cenných papírů.

Rychlý zpětný odkup – v případě že budete rychle potřebovat peníze, odkoupíme Váš dluhopis kdykoliv zpět
Nízký nominál 5.000 Kč, můžete začít vydělávat i s malým kapitálem
Každodenní online informace o hodnotě vaší investice v sekci investorů
Vyplácený zisk nedaníte, srážkovou daň odvádíme finančnímu úřadu my