Registrace u České národní banky

Jsme registrováni u České Národní Banky v souladu s § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“) pod číslem jednacím 2019/123883/CNB/57.

 

Naše povinnosti vůči ČNB:

  1. zavést postupy pro průběžné sledování celkové hodnoty spravovaných aktiv, které odráží aktuální přehled spravovaných aktiv a zahrnuje pozorování úpisů a zpětných odkupů, nebo případně čerpání kapitálu, rozdělení kapitálu a hodnotu investovaných aktiv pro každý alternativní investiční fond, a případně které povedou k častějšímu provádění výpočtu celkové hodnoty spravovaného majetku, pokud se celková hodnota spravovaného majetku blíží prahové hodnotě rozhodného limitu, a to podle čl. 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci EU č. 231/2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné podmínky provozování činnosti, depozitáře, pákový efekt, transparentnost a dohled (dále jen „nařízení“);
  2. plnit oznamovací povinnost v souladu s čl. 110 (1) nařízení a § 462, § 463 odst. 2 písm. b) ZISIF a § 616 odst. 4 písm. b) ZISIF a § 4 odst. 2 vyhlášky č. 249/2013 Sb., o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance;
  3. v případě překročení rozhodného limitu za podmínek uvedených v § 16 ZISIF požádat ve lhůtě 30 dnů o udělení povolení podle § 479 nebo § 480 ZISIF (viz § 17 odst. 1 ZISIF);
  4. dodržovat omezení dle § 637 ZISIF, oznámit ČNB každou skutečnost zapisovanou ohledně správce v seznamu ČNB dle § 467 odst. 4 ZISIF
    požádat podle § 506 odst. 1 písm. f) ZISIF o výmaz ze seznamu, jakmile přestane být osobou podle § 15 odst. 1 ZISIF.

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.

WeePie Cookie Allow cookie category settings icon

Nastavení souborů cookie
Níže si můžete vybrat, jaký druh cookies povolíte na tomto webu. Kliknutím na tlačítko „Uložit nastavení souborů cookie“ použijete svou volbu.

FunkčníNaše webové stránky používají funkční soubory cookie. Tyto soubory cookie jsou nezbytné k tomu, aby naše webové stránky mohly fungovat.

AnalytickéNaše webové stránky používají analytické soubory cookie, aby bylo možné analyzovat naše webové stránky a optimalizovat je pro účely a.o. použitelnost.

Sociální médiaNáš web umísťuje soubory cookie sociálních médií, aby vám ukázal obsah třetích stran, jako je YouTube a FaceBook. Tyto soubory cookie mohou sledovat vaše osobní údaje.

ReklamníNáš web umísťuje reklamní soubory cookie, aby vám zobrazoval reklamy třetích stran na základě vašich zájmů. Tyto soubory cookie mohou sledovat vaše osobní údaje.

JinéNaše webové stránky umisťují soubory cookie třetích stran z jiných služeb třetích stran, které nejsou analytické, sociální sítě ani reklama.

WeePie Cookie Allow close popup modal icon